Akitakennel kawaii Tenshi
my name is
puppies
Gallery
news 2011
Links EN
contact
standard EN
Breed description
Guanyin EN
hakubi EN
Ihoko EN
Miyu EN
Emi EN  

Guanyin Furinkazan

Zushiou Hinode KaraLo Tak Lei Hageshii

Lo Tak Lei Akiko

Akishino Go Kurume HiroseUshi van de Alaska Farm

Buryoku – Go No Shatsuko

Jingle de la Vieuville

Kajitsu No Asuka - GoOkushiri – Go No Shatsuko

Shoun of Shonan Yamada

Nagasaki go no ShatsukoHeiku Go Royal Nippon Akitos

Fuji go kiyokawasow

Senrihime Go Yonaiyamasow

  

Home

Presentation

puppy's

Rainbow bridge

News

Links

contact

the akita

my dogs

standard

breed description

Guanyin

Hakubi

ihoko

Miyu

Emi